Heder

Для вас, родители!

План ПВХД и Муниципальное задание

 

ПФХД на 10.07.2020

ПФХД 08.07.2020

ПФХД от 19.03.2020

ПФХД от 25.02.2020

ПФХД на 2020 год от 15.01.2020 г.

ПФХД на 10.12.2019

ПФХД на 01.10.2019

ПФХД на 12.09.2019

ПФХД НА 23.08.2019

27.06.2019г ПФХД

ПФХД 17.05.2019г

ПФХД 24.05.2019

ПФХД от 26.04.2019 г.

Муниципальное задание на 2019 год от 25.04.2019 г.

ПФХД от 18.02.2019г.

ПФХД от 27.12.2018г.

_ПФХД от 14.12.2018г.

_ПФХД от 19.11.2018 г.

ПФХД от 23.10.2018г.

ПФХД от 14.09.2018г.

_ПФХД от 30.08.2018г.

 ПФХД от 03.05.2017 и 06.07.2017

ПФХД от 16.07.2018г.

ПФХД от 03.05.2017 и 06.07.2017

ПФХД от 23.07.2018

СКАН ПФХД от 16.07.2018

ПФХД от 03.05

.2017 и 06.07.2017

_План ПФХД от 21 мая 2018

ПФХД на 2017 г. итоговый от 03.04.32018 г.

_План ФХД , 12 апреля 2018 г.

муниципальное задание на 2018 год

_ПФХД на 2018 г.

ПФХД от 04.12.2017 г.

ПФХД от 12.04.2017

 МЗ в редакции от 27.03.2017

мун.задание от 22 .05.2017 на 2017 год

Муниципальное Задание 2017г

Муниципальное .задание .2016

ПФХД на 2017г

ПФХД от 31.10.2016г

ПФХД-oт-27-09-2016-g

ПФХДoт-22-09-2016-g

ПФХД 15.07.2016г.

ПФХД от 27.01.2016 г. 

ПФХД от 22.01.2016 г.

ПФХД 28.12.2015

ПФХД 23.12.2015